Πρόσληψη τριών (3) συνοδών σχολικών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: