Πρόταση περί μείωσης κατά ποσοστό 50% των τελών χρήσης των δύο δημοτικών πάρκιγκ οδού Έλλης Αλεξίου και οδού Ελ. Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης από 01-01-2012

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: