Πρόταση προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

312

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: