Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2013

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: