Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: