Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2014

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: