Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

057

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: