ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - -ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμ. μελέτης 64/14 και Κ.ΑΕ. Ε-0164-14 προϋπολογισμού 633.783,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: