Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

043

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: