Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: