ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

052

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: