Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: