Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού: περιορισμός του επιδικασθέντος ποσού της υπόθεσης Σταύρου Κοιλιαρίδη

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: