Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: