Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: