Ψηφίσεις πιστώσεων της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: