Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ 407Α2 δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: