Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: