Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: