Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: