Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας της Πασαλιμανιώτου-Τσαμπάζη Δόμνας του Κων/νου, με αριθμό 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: