Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2018

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: