Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: