Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: