«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: