Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

02/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: