Ψήφιση πίστωσης 1.000€ για δαπάνες μεταφοράς επίπλων από Ο.Σ.Κ. (Αθήνα) σε σχολεία του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: