Ψήφιση πίστωσης 1.100€ για έκδοση καρτών καυσαερίων και ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: