Ψήφιση πίστωσης 1337,25€ σε βάρος του Κ.Α.00.6492 για δικαστικά έξοδα σε εκτέλεση της 5943/20-9-2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: