Ψήφιση πίστωσης 14.500,00€ για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: