Ψήφιση πίστωσης 195.657,60€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.06 του προϋπολογισμού έτους 2015 για έργα ΑΠΕ και δράσεις βελτίωσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: