Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: