Ψήφιση πίστωσης 2.000,00€ για την προμήθεια μονωτικών υλικών (αριθ. μελέτ. 85/2012).

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: