Ψήφιση πίστωσης 2.500€ για ΚΤΕΟ και ΚΕΚ, Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: