Ψήφιση πίστωσης 2.600€ για την προμήθεια ανταλλακτικών για γραφεία και ρυθμιζόμενα καθίσματα.

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: