Ψήφιση πίστωσης 2.665,41€ για προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: