Ψήφιση πίστωσης 22.000,00€ για κάλυψη δαπανών πληρωμής τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2012. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: