Ψήφιση πίστωσης 5.000€ για προμήθειες αναλώσιμων υλικών σιδηρουργείου

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: