Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ για καταβολή φορολογικών προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: