Ψήφιση πίστωσης 750€ υπέρ Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: