Ψήφιση πίστωσης 81.591,66€ για απόδοση στη ΚΔΕΔΑΜ

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: