Ψήφιση πίστωσης 9.203,38€ για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και πρόστιμα αυτών. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: