Ψήφιση πίστωσης 9.510,98€ για προμήθεια αθλητικών ειδών

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: