Ψήφιση πίστωσης 9.998,24€ για δαπάνες αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: