Ψήφιση πίστωσης € 310,17 υπέρ ΙΚΑ για καταβολή προστίμου.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: