Ψήφιση πίστωσης € 5.000,00 για τις δαπάνες της προμήθειας πάγκων και ερμαρίων για Δημοτικά κτίρια

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: