Ψήφιση πίστωσης €1.000,00 για τις δαπάνες προμήθειας εμφιαλωμένου νερού

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: