Ψήφιση πίστωσης €1.919,00€ για τις δαπάνες του έργου «Προμήθεια πλαστικού δαπέδου για χώρους του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: