Ψήφιση πίστωσης €11.685,00€ για τις δαπάνες του έργου «Εγκατάσταση θέρμανσης 2ου Νηπιαγωγείου και αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης του Δημαρχιακού Μεγάρου».

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: