Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μετακίνηση μαθητών».

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: